четверг, 16 февраля 2017 г.

Візитка конкурсної роботи

Тема досвіду: "СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ В ЗНЗ ЗАСОБАМИ GOOGLE-ДИСКУ"

Актуальність досвіду

  Постійне збільшення інформації породжує проблеми інформаційного хаосу, який спричиняють зовнішні і внутрішні інформаційні потоки в умовах функціонування інформаційно-освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу. У керівництва школи виникають труднощі, пов'язані з отриманням об’єктивної картини про стан справ за усіма напрямками діяльності. Виникає потреба у пошуці нових моделей взаємодії суб'єктів діяльності як по вертикалі, так і по горизонталі управління навчально-виховним процесом.

Об’єкт вивчення: інформаційні потоки в ЗНЗ.
Предмет: процес управління інформаційними ресурсами у школі.

Мета:  забезпечення ефективного управління інформаційними ресурсами в ЗНЗ шляхом здійснення мережевої взаємодії суб’єктів управління засобами хмарних технологій.

Завдання: 

1. Підготовка адміністративного персоналу та педагогів школи до роботи з сервісами Google.
2. Оптимізація роботи шкільної інформаційної служби засобами хмарних технологій.
3. Впровадження структурно-функціональних моделей формування інформаційних ресурсів та їх функціонування в межах навчального закладу.
4. Розробка та прийняття пакету необхідних практичних правил, регламентів і корпоративних норм роботи з інформаційними ресурсами школи.
5. Забезпечення дотримання правил та регламентів роботи з інформаційними ресурсами усіма суб’єктами управління загальноосвітнього навчального закладу.
6. Проведення моніторингу процесу управління інформаційними ресурсами  та постановка завдань подальшого розвитку школи в умовах інформатизації освіти.

Етапи роботи:
2014-2015 н.р. Конструктивно- моделюючий етап (розробка програми діяльності, моделей, правил та алгоритмів роботи з інформаціними ресурсами; поетапне впровадження моделей).

2015-2016 н.р. Впроваджувальний етап (спостереження за функціонуванням моделей управління інформаціними ресурсами; внесення коректив).

2016-2017 н.р. Узагальнюючий етап (оформлення рузультатів щодо створення системи управління інформаційними ресурсами в ЕЗОШ №2).

Опис інноваційної розробки
Список використаних джерел

Адреса досвіду:
Енергодарська загальноосвітня школа І - ІІІ ст.№2
м. Енергодар, вул. Енергетиків, буд. 6

Телефон (06139) 6-34-98
e-mail: oosh2energodar@gmail.com
сайт школи: http://rymarvalery.wixsite.com/en-school-2